ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
    
Νομική Σημείωση

Γενικά

Η χρήση αυτού του site υποδηλώνει συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε το site. Η Γ.Αντύπας Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χρήσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα ή λοιπή πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος site αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Γ.Αντύπας Α.Ε. ή των θυγατρικών της εταιρειών και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του για προσωπική χρήση, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Υλικό από το παρόν site δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους.

Πληροφορίες από παιδιά

Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών να εξασφαλίζουν την άδεια των γονέων τους προτού αποστείλουν προσωπικά τους στοιχεία στο web site της Γ.Αντύπας Α.Ε.

Σύνδεσμοι με άλλα sites

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο site της Γ.Αντύπας Α.Ε. πιθανόν να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στα sites αυτά.

Επίλυση Διαφορών

Η Γ. Αντύπας ΑΕ ενημερώνει τους καταναλωτές ότι από 9.01.2016 εφαρμόζεται η Οδηγία 201/11/ΕΚ η οποία προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στον Ευρωπαϊκό Φορέα Επίλυσης Διαφορών (http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr) ή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (https://www.eccgreece.gr).